Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΑΘΛΗΤΕΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΑΘΛΗΤΕΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

Νέα αποτελέσματα για την εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

25 01 16 sportsΜετά από την αύξηση του ποσοστού από 3% σε 4,5% μόνο για φέτος

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει σήμερα Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016, τα αποτελέσματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 δυνάμει των διατάξεων της περ. 5 του άρθρου 6 της από 30-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» - ΦΕΚ Α΄ 184/ 30-12-2015.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους υποψηφίους μέσω διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr (αρχική σελίδα) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://results.it.minedu.gov.gr

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα πληκτρολογώντας στο σχετικό πεδίο τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό υποψηφίου και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο - Όνομα - Πατρώνυμο - Μητρώνυμο ).

Οι εγγραφές των εισαγομένων θα πραγματοποιηθούν από 27 Ιανουαρίου 2016 έως και 5 Φεβρουαρίου 2016.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία εγγραφής είναι αποκλειστική και οι επιτυχόντες εγγράφονται στο Α΄ εξάμηνο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητήσουν στην εγκύκλιο εγγραφών.
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

Αύξηση του ποσοστού εισαγωγής στα ΑΕΙ αθλητών με διακρίσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Αποτέλεσμα εικόνας για Αύξηση του ποσοστού εισαγωγής στα ΑΕΙ αθλητών με διακρίσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ Α΄ 184/2015 προβλέπεται η αύξηση για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος του ποσοστού εισακτέων υποψηφίων τριτοβάθμιας με αθλητική διάκριση σε ποσοστό 4,5% από 3% που ίσχυε.

Πιο συγκεκριμένα, στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εξαιρετικά για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, το προβλεπόμενο ανωτέρω ποσοστό 3% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται σε ποσοστό 4,5%».
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

Αποτελέσματα Αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Αποτέλεσμα εικόνας για Αποτελέσματα Αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται σήμερα, Πέμπτη 10/12/2015, τα αποτελέσματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους υποψηφίους μέσω διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr (αρχική σελίδα) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://results.it.minedu.gov.gr

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα πληκτρολογώντας στο σχετικό πεδίο τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό υποψηφίου και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο).

Οι υποψήφιοι οι οποίοι εισάγονται χωρίς ποσοτικό περιορισμό σε Σχολή, Τμήμα/Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της προτίμησής τους μπορούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα με τον ανωτέρω τρόπο, εφόσον γνωρίζουν τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό υποψηφίου, ή επικοινωνώντας στα τηλέφωνα: 210-3442693, 210-3442100, 210-3442661, 210-3442705, 210-3442101.

Οι εγγραφές των εισαγομένων θα πραγματοποιηθούν από Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015 έως και Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία εγγραφής είναι αποκλειστική και οι επιτυχόντες εγγράφονται στο Α΄ εξάμηνο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στη Γραμματεία της σχολής ή τμήματος επιτυχίας τους μέσα στην παραπάνω προθεσμία τα ακόλουθα:

α) Αίτηση εγγραφής

β) Φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α΄ του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74), τίτλου απόλυσης

γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας

δ) ΄Εξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Οι εισαγόμενοι αθλητές κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.

Επισημαίνεται ότι όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή, πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να εγγραφούν στη νέα σχολή εισαγωγής τους.

Διευκρινίζεται ότι τα σχετικά δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι επιτυχόντες στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θα αποσταλούν υπηρεσιακά στη σχολή επιτυχίας τους.
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

Εντός της εβδομάδας τα αποτελέσματα για τους Αθλητές 2015

Αποτέλεσμα εικόνας για αποτελέσματα για τους Αθλητές 2015Εντός της εβδομάδας, ίσως και αύριο, αναμένεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαικό έτος 2015-2016 της ειδικής κατηγορίας των Αθλητών με διακρίσεις.

Μετά από μεγάλη καθυστέρηση, την ψήφιση της τροπολογίας (δείτε εδώ) από τη Βουλή που έγινε πριν λίγες μέρες φαίνεται πως το συγκεκριμένο θέμα οδεύει προς την πλήρη διευθέτησή του.

Το panelladikes24 παρακολουθεί το θέμα και θα ενημερώσει για οποιαδήποτε εξέλιξη.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νόμος με τις νέες ρυθμίσεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και τους Αθλητές με διακρίσεις

Αποτέλεσμα εικόνας για ΦΕΚ ο νόμος με τις νέες ρυθμίσεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και τους Αθλητές με διακρίσειςΔημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 164/2015 ο ν. 4351/2015 ''Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις'' που ψηφίστηκε πριν λίγες μέρες από τη Βουλή.

Στο συγκεκριμένο νόμο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για:

- τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (θέματα απόλυσης μαθητών),

- τις Πανελλαδικές Εξετάσεις,

- την εισαγωγή αθλητών με διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Δείτε επίσης:

Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015

Ψηφίστηκε από τη Βουλή η τροπολογία για τους Αθλητές - Αναμονή για τα αποτελέσματα Αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2015-2016

Αποτέλεσμα εικόνας για Ψηφίστηκε από τη Βουλή η τροπολογία για τους Αθλητές - Αναμονή για αποτελέσματα Αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2015-2016Ψηφίστηκε πριν λίγο από τη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» στο σύνολό του (άρθρα και τροπολογίες).

Στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου συμπεριλήφθηκε και η τροπολογία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με την οποία καταργείται η ιδιότητα του ενεργού αθλητή ως προϋπόθεση για την εισαγωγή διακριθέντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4115/2013, αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Δείτε εδώ το νομοσχέδιο μετά την ψήφιση. Στο άρθρο 32 βρίσκεται η παραπάνω τροπολογία.

Αναμένεται η δημοσίευση του νόμου σε ΦΕΚ.

Ελπίζουμε πως σύντομα θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2015-2016


Το panelladikes24 παρακολουθεί το θέμα και θα ενημερώσει για οποιαδήποτε εξέλιξη. Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

Τροπολογία στη Βουλή για την εισαγωγή Αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Αποτέλεσμα εικόνας για Τροπολογία στη Βουλή για την εισαγωγή Αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2015Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα τα φετινά αποτελέσματα για τους Αθλητές

Χτες, κατατέθηκε στη Βουλή, τροπολογία για την κατάργηση της ιδιότητας του ενεργού αθλητή ως προϋπόθεση για την εισαγωγή διακριθέντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4115/2013, αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η συγκεκριμένη τροπολογία συμπεριλήφθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις».

Η συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» ολοκληρώθηκε σήμερα ενώ για αύριο το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί η ψήφισή του.

Δείτε εδώ την τροπολογία όπως κατατέθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ομιλία στη Βουλή του Υφυπουργού κ. Κοντονή επί της τροπολογίας του

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λαμβάνω τον λόγο γιατί έχουμε καταθέσει μία κοινή τροπολογία με τον Υπουργό Παιδείας σχετικά με τη μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

Κατά έναν τρόπο, ολίγον τι παράλογο, θα έλεγα, ο νόμος που ισχύει προβλέπει την ιδιότητα του ενεργού αθλητή ακόμα και για τους μαθητές σχολείων οι οποίοι στα σχολικά πρωταθλήματα πρώτευσαν και διακρίθηκαν. Αυτός ο παραλογισμός είναι έντονος, διότι ο χαρακτηρισμός και η πιστοποίηση του ενεργού αθλητή, δηλαδή ότι συμμετέχει στη ζωή ενός αθλητικού σωματείου, δεν χρειάζεται στα σχολικά πρωταθλήματα και στους μαθητές, γιατί είναι αυτονόητο ότι οι μαθητές συμμετέχουν στην ομάδα του σχολείου τους και μέσω αυτών διακρίθηκαν. 

Αυτό το πρόβλημα το είχε αντιμετωπίσει και η προηγούμενη Κυβέρνηση και με τον ίδιο τρόπο το είχε λύσει, πλην όμως η ισχύς της τροπολογίας είχε έναν χρονικό ορίζοντα. Ο χρονικός ορίζοντας λήγει το 2015 και παρίσταται η ανάγκη να επεκταθεί. 

Αντιλαμβάνεστε πως θεωρούμε ότι όπως και την προηγούμενη φορά έτυχε της αποδοχής όλων των πτερύγων της Βουλής, έτσι θα γίνει και τώρα. Είναι μία τροπολογία που λύνει ένα πρόβλημα σε αρκετά παιδιά. Αυτό το πρόβλημα, μάλιστα, έχει προκύψει από την κακή διατύπωση του νόμου και από την κακή εφαρμογή του. 

Σας ενημερώνω ότι αυτό το ζήτημα θα λυθεί οριστικά και αμετάκλητα με το νέο αθλητικό νόμο και το πόρισμα της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής θα δοθεί στο τέλος του μήνα. Σε κάθε περίπτωση, όμως, αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν υπάρξει αυτή η νομοθετική ρύθμιση, δηλαδή αν δεν ψηφιστεί η τροπολογία, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα για πάρα πολλά παιδιά, τα οποία έχουν διακριθεί. Είναι μαθητές οι οποίοι έχουν πρωτεύσει στους σχολικούς αγώνες. 

Επαναλαμβάνω ότι με τον ίδιο τρόπο το είχε λύσει και η προηγούμενη Κυβέρνηση, αλλά είχε βάλει ένα χρονικό ορίζοντα το 2015, οπότε τώρα πρέπει να επεκταθεί. Εμείς δεν βάλαμε χρονικό ορίζοντα, για να μην προκύπτουν ζητήματα κάθε τρεις και λίγο. 

Όμως, το σημαντικό είναι αυτό που σας είπα, ότι δηλαδή δυστυχώς νομοθετούμε και εφαρμόζουμε το νόμο με έναν τρόπο ο οποίος είναι εξωφρενικός ορισμένες φορές. Ζητάμε πιστοποιητικό ενεργού αθλητή για μαθητή σχολικής ομάδας, όταν αυτό πιστοποιείται από το ίδιο το κράτος που είναι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το σχολείο του, κλπ; 

Γι’ αυτό ακριβώς, επειδή εδώ υπάρχει ένα θέμα, παρακαλώ πάρα πολύ όλες τις πτέρυγες της Βουλής για την υπερψήφιση αυτής της τροπολογίας. 

Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. 

Ελπίζουμε πλέον, μετά την ψήφιση της τροπολογίας, να ανακοινωθούν σύντομα τα αποτελέσματα για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2015-2016

Το panelladikes24 παρακολουθεί το θέμα και θα ενημερώσει για οποιαδήποτε εξέλιξη. 

panelladikes24 


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

Το υπουργείο Παιδείας για τα αποτελέσματα της κατηγορίας Αθλητών 2015

Αποτέλεσμα εικόνας για αποτελέσματα της κατηγορίας Αθλητών 2015''Υπήρξε πρόβληµα στην αρµόδια επιτροπή λόγω της ασάφειας του όρου του «ενεργού αθλητή». Το υπουργείο καταβάλλει προσπάθεια να ξεπεραστεί άµεσα αυτός ο σκόπελος''.

Αυτή είναι η απάντηση του υπουργείου Παιδείας σχετικά με την καθυστέρηση στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2015

Το panelladikes24 παρακολουθεί το θέμα και θα συνεχίσει να δημοσιεύει κάθε πληροφορία.

Δείτε επίσης:

Καθυστερούν τα αποτελέσματα για τους Αθλητές λόγω εκκρεμοτήτων σε ορισμένους φακέλους

Κατατέθηκε ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τις καθυστερήσεις στην έκδοση αποτελεσμάτων για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2015

panelladikes24


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

Κατατέθηκε ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τις καθυστερήσεις στην έκδοση αποτελεσμάτων για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2015

Αποτέλεσμα εικόνας για ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τις καθυστερήσεις στην έκδοση αποτελεσμάτων για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2015Η Βουλευτής Β΄ Αθηνών κ. Άννας Καραμανλή κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και τον Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού σχετικά με τις καθυστερήσεις στην έκδοση αποτελεσμάτων για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Δείτε την ερώτηση:

ΘΕΜΑ: «Καθυστερήσεις στην έκδοση αποτελεσμάτων για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση»

Εκατοντάδες αθλητές που έχουν επιτύχει σημαντικές αγωνιστικές διακρίσεις, με βάση τις οποίες δικαιούνται την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν γνωρίζουν ακόμη τα τμήματα στα οποία εισάγονται, καθώς το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει εκδώσει ακόμη τα αποτελέσματα. Και αυτό παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σχεδόν στα μέσα Νοεμβρίου και το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ οι αθλητές έχουν υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά που προέβλεπε η εγκύκλιος του Υπουργείου (Φ151/125883/Α5) από τις 10 Σεπτεμβρίου. 

Η καθυστέρηση έκδοσης των αποτελεσμάτων παρατείνει την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια των αθλητών και των οικογενειών τους, καθώς δεν γνωρίζουν ακόμη ούτε τη σχολή ούτε την πόλη που πρόκειται να φοιτήσουν. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις, είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν ενοίκια και λοιπά έξοδα, σε πόλεις μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους – και μάλιστα σε μια εξαιρετικά δυσμενή οικονομική συγκυρία - χωρίς να γνωρίζουν ακόμη αν πράγματι θα παραμείνουν εκεί για να σπουδάσουν. Παράλληλα είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος απώλειας του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Με δεδομένη την υποχρέωση της Πολιτείας να επιβραβεύσει τις επίπονες προσπάθειες αυτών των παιδιών που έχουν χαρίσει στην πατρίδα μας διακρίσεις, αλλά και να τους αντιμετωπίζει ισότιμα και όχι ως φοιτητές δεύτερης κατηγορίας, ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:

- Έχει ολοκληρωθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού η διαδικασία έκδοσης των απαραίτητων βεβαιώσεων εγγραφής των αθλητών στον ειδικό πίνακα, όπως προβλέπεται από τους ν. 2725/1999 και ν. 3708/2008;

- Πότε εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα εισαγωγής των αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να λήξει άμεσα η ταλαιπωρία τους;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Άννα Καραμανλή

Βουλευτής Β΄ Αθηνών - Ν.Δ.

Δείτε επίσης: Καθυστερούν τα αποτελέσματα για τους Αθλητές λόγω εκκρεμοτήτων σε ορισμένους φακέλους

panelladikes24


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Καθυστερούν τα αποτελέσματα για τους Αθλητές λόγω εκκρεμοτήτων σε ορισμένους φακέλους

Αποτέλεσμα εικόνας για αποτελέσματα για τους Αθλητές 2015Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το ΥΠΠΕΘ, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στα ΑΕΙ της ειδικής κατηγορίας των διακριθέντων αθλητών καθώς η επιτροπή δεν έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο ορισμένων φακέλων που παρουσιάζουν εκκρεμότητες.

Άρα, με βάση τα παραπάνω δεν μπορεί να προσδιοριστεί και ο χρόνος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων ενώ η αγωνία των υποψηφίων μεγαλώνει καθώς το ακαδημαϊκό εξάμηνο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

Το panelladikes24 παρακολουθεί το θέμα και θα ενημερώσει για οποιαδήποτε εξέλιξη.
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Θα γίνουν αλλαγές στην πρόσβαση αθλητών στα ΑΕΙ; Αναμένουμε τις εξελίξεις

Αποτέλεσμα εικόνας για πρόσβαση αθλητών στα ΑΕΙΜε αφορμή τους πρώτους Ευρωπαϊκούς αγώνες στο Μπακού τον Ιούνιο του 2015, ο βουλευτής και Υπεύθυνος Παιδείας του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς έφερε προς συζήτηση στη Βουλή το εκκρεμές ζήτημα από μεριάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, σχετικά με την επιβράβευση των αθλητών-μαθητών οι οποίοι διακρίνονται σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

Δείτε εδώ όλα τα νέα για την ειδική κατηγορία των ΑθλητώνΚάνε LIKE στη σελίδα του panelladikes24 στο facebook.

Συγκεκριμένα στην επίκαιρη ερώτησή του προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Σ. Κοντονή, ζήτησε να μάθει τι θα γίνει με το θέμα της αναγνώρισης των διακρίσεων που έφεραν οι αθλητές μας στους Πρώτους Ευρωπαϊκούς Αγώνες, με βάση τον νόμο 4115/2013. Ο κ. Μαυρωτάς υποστήριξε ότι θα ήταν αδικία να μην αναγνωριστούν αυτές οι διακρίσεις καθότι αρκετές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες αναγνώρισαν τους αγώνες αυτούς ως πανευρωπαϊκούς αγώνες συγκεκριμένων κατηγοριών και κατά συνέπεια δεν έγιναν άλλα αντίστοιχα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα το ίδιο έτος.

Στην απάντηση του ο κ. Κοντονής συμφώνησε στην ανάγκη διευθέτησης του ζητήματος και μάλιστα ανέφερε ότι σε όσα αθλήματα συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι, οι Έλληνες αθλητές που διακρίθηκαν θα λάβουν τα προνόμια που προβλέπονται σε μια αντίστοιχη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Μάλιστα ο Υφυπουργός Αθλητισμού είπε ότι πριν λίγες ημέρες είχε συνάντηση για το λόγο αυτό με τον Προέδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και τον Πρόεδρο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΚΟΕ) και εξετάζει τον ακριβή νομοθετικό τρόπο καθώς ειδικά για την ΚΟΕ αποτελεί μια καθαρή περίπτωση απονομής των προνομίων προς τους αθλητές.

Στη συνέχεια, ο κ. Μαυρωτάς εξέφρασε την ανησυχία του για τη φημολογία σχετικά με τις αλλαγές στο σύστημα μοριοδότησης των μαθητών/αθλητών με βάση τον νέο αθλητικό νομοσχέδιο που ετοιμάζεται. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι ακούγεται η άποψη η μοριοδότηση να ισχύει μόνο για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) με μια στρεβλή λογική που θα οδηγεί όλους τους αθλητές να γίνουν και προπονητές. Να σημειωθεί ότι κάτι αντίστοιχο υπήρχε και στο προσχέδιο νόμου του κ. Αδριανού που δεν πρόλαβε να έρθει στη Βουλή πέρσι τον Δεκέμβριο.

Επ’ αυτού ο κ. Μαυρωτάς τόνισε ότι ο περιορισμός των κινήτρων μόνο για εισαγωγή σε ΤΕΦΑΑ θα ήταν τεράστιο λάθος γιατί θα αποκλείσει τη συντριπτική πλειοψηφία νέων παιδιών από το να ασχοληθούν με τον αθλητισμό επειδή θα έχουν βλέψεις για διαφορετικές σχολές. Όπως χαρακτηριστικά είπε: «Θα είναι δηλαδή η χαριστική βολή σε έναν ήδη τραυματισμένο ελληνικό αθλητισμό με προβλήματα εγκαταστάσεων, υποδομών κλπ.».

Παρά τo συγκεκριμένο ερώτημα του βουλευτή του Ποταμιού, ο κ. Κοντονής απέφυγε να δηλώσει εάν η μοριοδότηση προτίθεται να ισχύει μόνο για τα ΤΕΦΑΑ ή γενικά για όλες τις σχολές και είπε ότι το ζήτημα θα μελετηθεί.

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Μαυρωτάς υποστήριξε ότι χρειάζεται πράγματι εξορθολογισμός του ισχύοντος συστήματος έτσι ώστε να επιβραβεύονται με μοριοδότηση όσοι πραγματικά αξίζουν κι όχι να γίνεται κατάχρηση των προνομίων. Για αυτό όπως υποστήριξε, θα πρέπει να αξιολογείται όχι μια στιγμιαία επιτυχία αλλά μια διαχρονική διαδρομή και θα πρέπει να μπουν ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να κλείσουν τα διάφορα «παράθυρα» που έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Δείτε το βίντεο της συζήτησης πατώντας πάνω στην εικόνα.

Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

Αναμονή για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στα ΑΕΙ με την ειδική κατηγορία των Αθλητών 2015-2016

Αποτέλεσμα εικόνας για ανακοινωση αποτελεσματα βασεις αθλητες 2015Η αναμονή για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της ειδικής κατηγορίας των Αθλητών με διακρίσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 καλά κρατεί.

Ήδη, βρισκόμαστε στο Νοέμβριο και ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα ενώ το τρέχον εξάμηνο στις σχολές έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές εβδομάδες. Από το ΥΠΠΕΘ αναφέρουν ότι προσπαθούν για να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματα εντός του πρώτου δεκαημέρου Νοεμβρίου.

Σημειώνεται ότι κάθε χρόνο, η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων για τους Αθλητές γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση με αποκορύφωνα το 2013 όταν ανακοινώθηκαν στις 21/01/2014 (σχεδόν στο τέλος του εξαμήνου). Πέρσι ανακοινώθηκαν στις 29/10/2014.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής Αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το panelladiekes24 παρακολουθεί το θέμα και θα ενημερώσει για οποιαδήποτε εξέλιξη.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

Μετεγγραφές Φοιτητών 2015 - Αλλαγές στην Υπουργική Απόφαση - Δικαίωμα στους φοιτητές με σοβαρές παθήσεις και όχι στους αθλητές

Αποτέλεσμα εικόνας για Μετεγγραφές Φοιτητών 2015 - Αλλαγές στην Υπουργική ΑπόφασηΜε την απόφαση με αριθμ. 171088/Ζ1/26-10-2015 της Αναπλ. υπουργού Παιδείας κ. Αναγνωστοπούλου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2320/2015 τροποποιείται η Υπουργική Απόφαση με αρ. 143456/Ζ1/14-09-2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄) που δημοσιεύτηκε πριν ενάμιση μήνα και ρύθμιζε τις μετεγγραφές φοιτητών ως εξής: 

1. Τροποποιούμε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της με αρ. 143456/Ζ1/14-09-2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄) υπουργικής απόφασης ως ακολούθως: 

«1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τους φοιτητές των Α.Ε.Ι., των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, που έχουν εγγραφεί: 

α) μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Μαΐου − Ιουνίου εκάστου σχολικού έτους, Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού ημερήσιου ή εσπερινού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α΄ και Ομάδας Β΄, 

β) μέσω της χρήσης άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης (εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση) και 

γ) μέσω της χρήσης του δικαιώματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις από τους πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις, με κριτήριο το βαθμό απολυτηρίου τους και σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων. 

Οι ανωτέρω έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 5, 7 και 8 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (Α΄ 76). Οι μετεγγραφές επιτρέπονται μόνο για Σχολές ή Τμήματα ή Προγράμματα Σπουδών αντίστοιχα των Σχολών ή Τμημάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών εισαγωγής, από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο, από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι. και από Α.Ε.Α. σε Α.Ε.Α. και εφόσον το Ίδρυμα υποδοχής εδρεύει σε άλλη περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετεγγραφή φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα του ίδιου ΑΕΙ». 
Τι όριζε η συγκεκριμένη παράγραφος πριν την τροποποίηση

1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τους φοιτητές των A.E.I., των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, που έχουν εγγραφεί είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού ημερήσιου ή εσπερινού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α΄ και Ομάδας Β΄ Μαΐου – Ιουνίου εκάστου σχολικού έτους, είτε μέσω της χρήσης άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης (εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση). Οι ανωτέρω έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (Α΄ 76). Οι μετεγγραφές επιτρέπονται μόνο για Σχολές ή Τμήματα ή Προγράμματα Σπουδών αντίστοιχα των Σχολών ή Τμημάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών εισαγωγής, από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο, από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι. και από Α.Ε.Α. σε Α.Ε.Α. και εφόσον το Ίδρυμα υποδοχής εδρεύει σε άλλη περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετεγγραφή φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα του ίδιου ΑΕΙ.
2. Τροποποιούμε την περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, καταργούμε την υποπερίπτωση (vi) και την αντικαθιστούμε ως εξής: «(νi) αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 
Τι όριζε η συγκεκριμένη παράγραφος πριν την τροποποίηση  
Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής  
δ) Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ με τις κάτωθι κατηγορίες: (i) Tέκνα των Ελλήνων Εξωτερικού. (ii) Αλλοδαποί – Αλλογενείς. (iii) Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης που εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων. (iv) Υπότροφοι Αλλοδαποί − Αλλογενείς που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα τμήματα Θεολογικών σχολών των Πανεπιστημίων και στα προγράμματα σπουδών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό 1% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές. (v) Υπότροφοι Ομογενείς. (vi) Πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις, οι οποίοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις με κριτήριο το βαθμό απολυτηρίου τους και σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων
3. Τροποποιούμε την παράγραφο 2 του άρθρου 4 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης ως ακολούθως: «2. Οι δικαιούχοι μετεγγραφής που υπάγονται στα στοιχεία α και β της παραγράφου 2, του άρθρου 2 της παρούσης απόφασης και μετεγγράφονται εκτός του ποσοστού 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων, υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εντός της ίδιας ή άλλης συμπληρωματικής προθεσμίας, που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στην οποία δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα, που επιθυμούν να μετεγγραφούν».
Τι όριζε η συγκεκριμένη παράγραφος πριν την τροποποίηση  
2. Οι δικαιούχοι μετεγγραφής που υπάγονται στα στοιχεία α και β της παραγράφου 2, του άρθρου 2 της παρούσης απόφασης και μετεγγράφονται εκτός του ποσοστού 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων, υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εντός της ιδίας προθεσμίας, που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην οποία δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα, που επιθυμούν να μετεγγραφούν.
4. Τροποποιούμε την παράγραφο 9 του άρθρου 5 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης ως ακολούθως: «Βεβαίωση πρόσβασης για τους αποφοίτους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β΄ και βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ Α΄, στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται επειδή ανήκει στην κατηγορία πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις». 
Τι όριζε η συγκεκριμένη παράγραφος πριν την τροποποίηση 
Δικαιολογητικά 
9. Αντίγραφο της αίτησης − δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γ.Ε.Λ. ή των ΕΠΑ.Λ. του έτους υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου του/των άλλου/άλλων αδελφού/αδελφών, στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται επειδή ανήκει στην κατηγορία πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Δείτε περισσότερα:

- ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ

- Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ A΄ 76/2015)


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Αποτέλεσμα εικόνας για Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Δείτε εδώ όλες τις λεπτομέρειες.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Παράταση στη Δημόσια Διαβούλευση για το Νέο Αθλητικό Νόμο - Πώς θα εισάγονται στα ΑΕΙ οι αθλητές με διακρίσεις

Η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο του νέου Αθλητικού Νόμου παρατείνεται έως τις 20 Δεκεμβρίου 2014. 

Δεδομένης της σπουδαιότητας του σχεδίου και προκειμένου να ολοκληρωθεί αβίαστα ο δημόσιος διάλογος, με απόφαση του υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Ανδριανού, η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση παρατείνεται για δέκα ημέρες πέραν της αρχικής προθεσμίας για να διατυπωθούν οι απόψεις και οι παρατηρήσεις όσων περισσότερων πολιτών.Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

Δείτε τι αναφέρεται στο προσχέδιο του νέου Αθλητικού Νόμου για την Εισαγωγή στις Σχολές Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού - Μεταγραφές από Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι.

Το σχέδιο του νέου Αθλητικού Νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα της Ανοικτής Διακυβέρνησης του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η προθεσμία για υποβολή σχολίων λήγει στις 10 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12:00.

Με το άρθρο 15 του συγκεκριμένου σχεδίου ρυθμίζεται η Εισαγωγή στις Σχολές Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού - Μεταγραφές από Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. για τους αθλητές που έχουν αγωνιστική διάκριση.

Δείτε παρακάτω όλες τις παραγράφους του συγκεκριμένου άρθρου.

1. Οι αθλητές που κατέκτησαν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση του άρθρου 12 εισάγονται στις Σχολές Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά μορίων, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων σε ποσοστό 20%, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ακολουθούν την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσαν τη διάκριση, εφόσον το τμήμα εισαγωγής τους χορηγεί την ειδικότητα αυτή.

2. Οι αθλητές που πέτυχαν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση, αν έχουν εισαχθεί σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. που απέχει γεωγραφικά από τον τόπο που κυρίως προετοιμάζονται, μπορούν να μεταγραφούν, μετά από αίτησή τους, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμα, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ώστε να μπορούν απρόσκοπτα να συνεχίσουν την αθλητική τους δραστηριότητα. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, η διαδικασία, και γενικά κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εισαγωγή των αθλητών με εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις στα Σ.Ε.Φ.Α.Α. και τις μεταγραφές τους σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

4. Για τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ποσοστό του 20% της περίπτωσης α της παραγράφου 5 του παρόντος, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

5. α) Αν ο αριθμός των αθλητών που αιτούνται τις παροχές της παραγράφου 1 είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό εκείνων που δικαιούνται τις παροχές, η προτεραιότητα διαμορφώνεται με τα εξής κατά σειρά σπουδαιότητας κριτήρια:

ααα) βαθμός του τίτλου σπουδών,

βββ) διάκριση σε άθλημα ή αγώνισμα που περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων,

γγγ) σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων.

β) Σε περίπτωση ισοβαθμίας, διενεργείται κλήρωση ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού και των Διευθυντών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού. Στην κλήρωση μπορούν να παρευρίσκονται οι αθλητές που έχουν υποβάλει αίτηση για χορήγηση παροχής του παρόντος άρθρου.

Πατήστε εδώ για να δείτε όλα τα άρθρα και να αφήσετε τα σχόλιά σας αν επιθυμείτε.