Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Υπενθύμιση για τις εγγραφές μαθητών στα ΕΠΑΛ 2016-2017


Εγγραφές σε ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2016-2017panelladikes24 - panelladikes24 στο facebook
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.

Πανελλαδικές 2016 - Επαναληπτικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ - Θέματα

Αποτέλεσμα εικόνας για panelladikes24.

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016 στα Ειδικά Μαθήματα
22/06/2016 Τεχνολογία Δικτύων & Επικοινωνιών Ημερήσιων ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος
23/06/2016 Νεοελληνική Γλώσσα Ημερήσιων ΕΠΑΛ Νέου Συστήματος
23/06/2016 Νεοελληνική Γλώσσα Ημερήσιων ΕΠΑΛ Παλαιού Συστήματος
24/06/2016 Μαθηματικά (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
24/06/2016 Μαθηματικά (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
24/06/2016 Μαθηματικά (ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

panelladikes24 - panelladikes24 στο facebook


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.
Δεν έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα για τα ειδικά μαθήματα - Το αργότερο μέχρι την άλλη εβδομάδα

Αποτέλεσμα εικόνας για αποτελέσματα των ειδικών μαθημάτων που εξετάστηκαν οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016Μετά από πολλά ερωτήματα που καταφθάνουν στο panelladikes24 σχετικά με την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στα ειδικά μαθήματα σας ενημερώνουμε ότι:

Δεν υπάρχει, προς το παρόν, κάποια επίσημη ενημέρωση από το ΥΠΠΕΘ σχετικά με τα αποτελέσματα των ειδικών μαθημάτων που εξετάστηκαν οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016.

Σημειώνεται ότι μόλις χθες ολοκληρώθηκαν οι συγκεκριμένες εξετάσεις ενώ εκτιμάται ότι το αργότερο την επόμενη εβδομάδα θα έχουν ανακοινωθεί και τα αντίστοιχα αποτελέσματα.

Το panelladikes24 παρακολουθεί το θέμα και θα ενημερώσει άμεσα για οποιαδήποτε εξέλιξη.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Αρχές Ιουλίου οι βεβαιώσεις συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016

27 06 16 pan1Οι βεβαιώσεις συμμετοχής σε όσους συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ με το νέο σύστημα θα χορηγηθούν από τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με νεότερη εγκύκλιο που θα ακολουθήσει, όπως αναφέρεται σε έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού- Διεύθυνση Εξετάσεων.

Για τη χορήγηση βεβαίωσης πρόσβασης με το παλαιό σύστημα αναφέρονται τα εξής:

Οι βεβαιώσεις πρόσβασης σε όσους συμμετείχαν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄), με το παλαιό σύστημα δε θα χορηγηθούν, πριν παραληφθούν από τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) οι μηχανογραφικές καταστάσεις (οι οποίες θα είναι διαφορετικές για τα ΓΕΛ και διαφορετικές για τα ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β΄) από τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΠΕΘ, στις οποίες θα αναγράφονται αναλυτικά όλα τα βαθμολογικά δεδομένα (προφορικοί βαθμοί τετραμήνων,μέσος όρος προφορικών, προσαρμογή προφορικού βαθμού, γραπτοί βαθμοί, βαθμοί πρόσβασης μαθημάτων και γενικός βαθμός πρόσβασης).

Οι καταστάσεις αυτές προγραμματίζεται να έχουν παραληφθεί από τα ΓΕΛ και από τα ΕΠΑΛ (για την ομάδα Β΄) μέχρι και τις 28 Ιουνίου και οι σχετικές βεβαιώσεις θα χορηγηθούν αμέσως μόλις γίνει ο σχετικός έλεγχος των καταστάσεων αυτών με τα αντίστοιχα στοιχεία που διατηρούνται στα Λύκεια, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα παραλάβετε μαζί με τις καταστάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι για τους υποψηφίους Εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄),που έλαβαν μέρος στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις με το παλαιό σύστημα, η Βεβαίωση Πρόσβασης χορηγείται εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου σχολείου από την οποία να προκύπτει ότι φοίτησαν και τις δύο τελευταίες τάξεις στο Εσπερινό Λύκειο, εκτός αν υπάγονται σε εξαιρέσεις (φοίτηση μόνο στην τελευταία τάξη) οπότε εκτός της βεβαίωσης φοίτησης υποβάλλεται κατά περίπτωση και:

ι. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του ενός τουλάχιστον των γονέων ή
ιι. Απόφαση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής από την οποία να προκύπτει η άνω του 67% αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλειά τους ή
ιιι. Βεβαίωση οικείου Λυκείου από την οποία να προκύπτει ότι ενεγράφησαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Λυκείου μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους ή
ιv. Βεβαίωση οικείου φορέα ότι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Λυκείου ακολουθούσαν πρόγραμμα απεξάρτησης το οποίο λειτουργούσε τις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας.
Επισημαίνεται ότι για όσους αποκτήσουν απολυτήριο εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β ́), από το σχολικό έτος 2012-3 και εφεξής, ως πλήρης φοίτηση εννοείται η φοίτηση από την έναρξη ως και τη λήξη του διδακτικού έτους.

Επίσης για τους μαθητές ξένου σχολείου, που λειτουργεί στην Ελλάδα, οι οποίοι έλαβαν μέρος στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις με το παλαιό σύστημα, αφού κατέθεσαν το απολυτήριο του ξένου σχολείου πριν την έναρξη των εξετάσεων, η Βεβαίωση Πρόσβασης χορηγείται εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της Χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο Σχολείο, από την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της Χώρας αυτής. Ειδικά οι μαθητές της ΙταλικήςΣχολής Αθήνας, της Ελληνογερμανικής Σχολής Αθήνας,της Ελληνογερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και της Ελληνογαλλικής Σχολής Αγίας Παρασκευής οφείλουν , επιπλέον, να καταθέσουν αντίγραφο του απολυτηρίου τους.

Δείτε το έγγραφο

panelladikes24 - panelladikes24 στο facebook


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.Τι ανέφερε η Αν. υπουργός Παιδείας για τις Μετεγγραφές Φοιτητών

Αποτέλεσμα εικόνας για Τι ανέφερε η Αν. υπουργός Παιδείας για τις Μετεγγραφές ΦοιτητώνΔείτε τι απάντησε η Αν. υπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου σε ερώτηση για τις Μετεγγραφές Φοιτητών στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα ΑΥΓΗ.

Έχουμε ετοιμάσει προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου προκειμένου να γίνει πιο “ευέλικτο”. Υπάρχει βέβαια δεσμευτική απόφαση του ΣτΕ που δεν επιτρέπει το ξεπέρασμα ενός ορίου μετεγγραφών σε ένα τμήμα που θα έθετε σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του. Θα εισαχθούν κριτήρια για περιπτώσεις που δεν προβλέπονταν μέχρι σήμερα στον νόμο.

Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως - και γι' αυτό εξετάζουμε διεξοδικά το ζήτημα των φοιτητικών εστιών είναι να δώσουμε την ευκαιρία στους φοιτητές να παραμείνουν στα τμήματα της περιφέρειας. Κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας. Στόχος είναι να βοηθήσουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να μείνουν στα ιδρύματα στα οποία εισήχθησαν.

Η αποψίλωση των ιδρυμάτων της περιφέρειας δεν είναι προς όφελος κανενός. Έχω ήδη στείλει επιστολές σε όλους τους δημάρχους της χώρας όπου υπάρχουν ΑΕΙ να με ενημερώσουν για τα άδεια κτήρια, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε προς όφελος των φοιτητών και των φοιτητριών. Να σημειώσω εδώ ότι και για τις φοιτητικές εστίες - όπως και για πολλά άλλα - είναι σαν να ξεκινάμε από το μηδέν: έλλειψη νόμιμων αδειών και άλλα πολλά προβλήματα που δεν επιλύθηκαν επί δεκαετίες.

Το χειρότερο πρόβλημα αυτής της χώρας δεν είναι το αν και πόσοι «έφαγαν λεφτά» όταν υπήρχαν, αλλά το ότι καλλιεργήθηκε και εμπεδώθηκε η νοοτροπία «ό,τι είναι δημόσιο είναι τζάμπα». Κανείς δεν σκέφτηκε ότι το δημόσιο είναι «ακριβό χρήμα» επειδή το πληρώνουν οι φορολογούμενοι/ες, γι' αυτό πρέπει να “πιάνει τόπο”. Φαίνεται ότι δεν έπιασε τόπο.

Σχόλιο panelladikes24: Θα έπρεπε να ήταν ήδη γνωστό το θεσμικό πλαίσιο για τις Μετεγγραφές Φοιτητών που θα ισχύσει φέτος καθώς αυτό επηρεάζει άμεσα και τις επιλογές των υποψηφίων στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Δείτε εδώ όλα τα νέα για τις Μετεγγραφές Φοιτητών.

Δείτε εδώ τις Αντιστοιχίες τμημάτων ΑΕΙ που ίσχυαν στις τελευταίες Μετεγγραφές Φοιτητών.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Ανακοίνωση του προγράμματος των προκαταρκτικών εξετάσεων του Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Αποτέλεσμα εικόνας για Ανακοίνωση του προγράμματος των προκαταρκτικών εξετάσεων του Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής ΑκαδημίαςΑνακοινώθηκε το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) του Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Το ΠΚΕ καταρτίστηκε από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων του Επιτελείου (Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος).


Συνίσταται η ενημέρωση των υποψηφίων από το Πυροσβεστικό Σώμα τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα.

Δείτε εδώ όλα τα νέα για τις Πυροσβεστικές Σχολές.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016 - Ειδικά μαθήματα - Θέματα και προτεινόμενες απαντήσεις

Αποτέλεσμα εικόνας για panelladikes24.

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016 στα Ειδικά Μαθήματα

16/06/2016 Ιταλικά - Θέματα - Προτεινόμενες απαντήσεις
17/06/2016 Ισπανικά - Θέματα - Προτεινόμενες απαντήσεις
18/06/2016 Αγγλικά - Θέματα - Προτεινόμενες απαντήσεις
21/06/2016 Ελεύθερο Σχέδιο - Θέματα
22/06/2016 Γραμμικό Σχέδιο - Θέματα
23/06/2016 Αρμονία - Θέματα
24/06/2016 Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων - Θέματα 
25/06/2016 Γαλλικά Θέματα - Προτεινόμενες απαντήσεις
27/06/2016 Γερμανικά - Θέματα - Προτεινόμενες απαντήσεις

Δείτε επίσης: Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016 - Θέματα, προτεινόμενες απαντήσεις και σχόλια

panelladikes24 - panelladikes24 στο facebook


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.
Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Δεκτοί Υποψήφιοι και Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων ΠΚΕ για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές 2016

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ                                            αρχική ανάρτηση 10:20 π.μ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΚΕ ΕΤΟΥΣ 2016

Οι υποψήφιοι οφείλουν την πρώτη (1η) ημέρα που ξεκινάει η εξέταση της εκάστοτε Ομάδας να παρουσιαστούν στην Πύλη της ΣΣΕ στις 07:00, έχοντας μαζί τους και τις Υγειονομικές Εξετάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιήσει καθώς και συμπληρωμένο το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης Υποψηφίου (Υπόδειγμα 6)

Συνημμένα     katataxi_me_omades_alfavitika.pdf      kodikoi_elleipseon.pdf 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΚΕ) ΤΗΣ ΣΣΕ ΕΤΟΥΣ 2016

Οι υποψήφιοι οφείλουν την πρώτη (1η) ημέρα που ξεκινάει η εξέταση της εκάστοτε Ομάδας να παρουσιαστούν στην Πύλη της ΣΣΕ στις 07:00, έχοντας μαζί τους και τις Υγειονομικές Εξετάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιήσει καθώς και συμπληρωμένο το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης Υποψηφίου (Υπόδειγμα 6) 

Συνημμένα     programma_pke_2016.pdf 


ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

Δεκτοί Υποψήφιοι ΣΝΔ Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

Οδηγίες για τους Δεκτούς Υποψηφίους ΣΝΔ Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

Απορριπτέοι Υποψήφιοι ΣΝΔ Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

Πρόγραμμα ΠΚΕ ΣΝΔ Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017


ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (∆ΑΕ), µετά την ολοκλήρωση της φάσης ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων για το διαγωνισµό επιλογής στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, ακαδηµαϊκού έτους 2016-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

τους πίνακες Δεκτών Υποψηφίων για τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής, καθώς και το αναλυτικό ηµερολογιακό πρόγραµµα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ), σύµφωνα µε το οποίο, υποχρεούνται να υποβληθούν οι Δεκτοί MONO υποψήφιοι, µε µέριµνα της ΠΑ.

Για την πλέον ολοκληρωµένη ενηµέρωσής σας, ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στις οδηγίες διεξαγωγής των ΠΚΕ, όπως αυτές περιέχονται στο πρόγραµµα.

Αλφαβητική Κατάσταση Δεκτών Υποψηφίων Διαγωνισµού ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ

Αναλυτικό Πρόγραμμα - Οδηγίες


ΣΣΑΣ

1. Στον συνημμένο πίνακα αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά έγιναν Δεκτά στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ).

2. Στην προτελευταία στήλη της κατάστασης αναγράφεται η ομάδα βάσει της οποίας προσκαλούνται οι υποψήφιοι και στην τελευταία η ημερομηνία παρουσιάσεως τους.

3. Το κεφαλαίο γράμμα της αλφαβήτου που βρίσκεται στη στήλη μετά το μητρώνυμο χαρακτηρίζει την Ειδική Κατηγορία στην οποία ανήκει ο υποψήφιος. Υποψήφιοι που ανήκουν σε Ειδικές Κατηγορίες και δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια από αυτές βάσει της ανακοίνωσης των Δεκτών υποψηφίωνπαρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Επιλογής της ΣΣΑΣ στα τηλέφωνα: 2310 962177-2112-2191.

Οι Ειδικές Κατηγορίες και τα γράμματα που αντιστοιχούν σε αυτές αναλύονται παρακάτω:
Α – Τέκνα πολύτεκνων οικογενειών
Β – Τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά
Γ – Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων ειρηνικής περιόδου ή πολεμικών επιχειρήσεων
Δ – Τέκνα θανόντων στρατιωτικών ΕΔ σε διατεταγμένη Υπηρεσία
Ε – Τέκνα Μονίμων στρατιωτικών - Εφέδρων και Κληρωτών οπλιτών που συμμετείχαν στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου.

4. Υποψήφιοι που διαπιστώσουν βάσει της ανακοίνωσης των Δεκτών υποψηφίων ασυμφωνία μεταξύ των Σχολών που αναγράφονται δίπλα στο όνομα τους και αυτών που αναγράφονται στο φωτοαντίγραφο της Αίτησης τους να το αναφέρουν στο Τμήμα Επιλογής την πρώτη μέρα παρουσιάσεως τους στη Σχολή για τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις.

5. Ενημερώνουμε τους υποψήφιους που έχουν δηλώσει στην Αίτησή τους ότι επιθυμούν να είναι κοινοί υποψήφιοι με την ΕΛ.ΑΣ. και το Π.Σ. και έχουν επιλέξει μία από τις παρακάτω Σχολές μεταξύ των Σχολών Προτίμησης:

ΣΣΕ - ΟΠΛΑ     ΣΝΔ (ΜΑΧ - ΜΗΧ)     ΣΙ - ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ     ΣΜΥ ΟΠΛΑ

ότι εφόσον κριθούν κατάλληλοι σε μία από τις παραπάνω Σχολές, θα λάβουν βεβαίωση ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, την οποία θα πρέπει να προσκομίσουν οι ίδιοι εντός δύο ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής στην Αστυνομική Υπηρεσία της περιοχής όπου έχουν υποβάλλει και την Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Όσοι ΔΕΝ δήλωσαν μια από τις παραπάνω Σχολές ΔΕΝ δικαιούνται να λάβουν βεβαίωση, ΔΕΝ θα είναι στην κατάσταση που θα αποσταλεί στην ΕΛ.ΑΣ. και υποχρεούνται να λάβουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις της ΕΛ.ΑΣ.

6. Υποψήφιοι που έχουν δηλώσει μεταξύ των επιλογών τους τη Σχολή Ικάρων/Ιπτάμενοι εφ’ όσον κριθούν ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ στις Ψυχομετρικές – Ιατρικές – Αθλητικές Δοκιμασίες και στην Κολύμβηση θα πρέπει να μεταβούν για επιπλέον ειδικές δοκιμασίες στην 128 ΣΕΤΤΗ (Καβούρι Αττικής) την 12η Ιουλίου 2016.

Η διάρκεια των ειδικών εξετάσεων είναι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες.

Θα πρέπει να έχουν μαζί τους: αντίγραφα των Υγειονομικών Εξετάσεων που προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» της ΕΔΥΕΘΑ 16/2016, Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Δελτίο Υποψηφίου Υπουργείου Παιδείας, μολύβι, μπλε ή μαύρο στυλό και γομολάστιχα.

7. Υποψήφιοι που έχουν δηλώσει μεταξύ των προτιμήσεων τους τις Σχολές:

α. Ικάρων - Ιπτάμενοι, β. Ναυτικών Δοκίμων (Μάχιμοι και Μηχανικοί) και γ. Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού θα εξετασθούν την πέμπτη (5η) ημέρα των ΠΚΕ μετά το επιτυχές πέρας των Αθλητικών Δοκιμασιών και στην κολύμβηση στο Εθνικό Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης επί της οδού Αγ. Δημητρίου. Μη συμμετοχή τους στο αγώνισμα της κολύμβησης είναι λόγος απόρριψης για τις παραπάνω Σχολές. Επιπλέον ενημερώνονται ότι θα πρέπει να έχουν μαζί τους μαγιό, πετσέτα, σαγιονάρες και σκουφάκι.

8. Οι Ψυχομετρικές Δοκιμασίες διάρκειας δύο (2) εργάσιμων ημερών θα διεξαχθούν στην έδρα της ΣΣΑΣ, (Πλήθωνος Γεμιστού 1-2 και Εγνατία. Έναντι Πανεπιστημίου Μακεδονία).

Οι Υγειονομικές Εξετάσεις διάρκειας δύο (2) εργάσιμων ημερών θα διεξαχθούν στο 424 ΓΣΝΕ (Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης – Ευκαρπίας, πλησίον Γ.Ν. Παπαγεωργίου. Η πρόσβαση στο 424 ΓΣΝΕ εξυπηρετείται με τις γραμμές 1, 28Α και 28Β του ΟΑΣΘ. Οι υποψήφιοι την 1η ημέρα παρουσιάσεως των ΠΚΕ θα πρέπει να προσκομίσουν το Υγειονομικό Δελτίο με το σύνολο των εργαστηριακών εξετάσεων όπως προβλέπεται από την ΕΔΥΕΘΑ 16/2016.

Οι Αθλητικές Δοκιμασίες διάρκειας μίας (1) ημέρας θα λάβουν χώρα στο Καυταντζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης επί της οδού Αγ. Δημητρίου και 3ης Σεπτεμβρίου δίπλα στο Αθλητικό Μουσείο ή εναλλακτικά στο Δημοτικό Στάδιο Κ. Καραμανλής του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης επί της οδού 28ηςΟκτωβρίου 157. Η πρόσβαση στο Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων εξυπηρετείται με τη γραμμή 32 του ΟΑΣΘ.

Οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν έγκαιρα γνώση του γηπέδου στο οποίο θα διεξαχθούν οι αθλητικές δοκιμασίες.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να παρουσιάζονται καθημερινώς στις 07:00 π.μ.

9. Καθ’ όλη τη διάρκεια των ΠΚΕ οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν καθημερινά μαζί τους Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και Δελτίο Υποψηφίου Υπουργείου Παιδείας. Μη προσκόμιση τους δε θα τους επιτρέπει τη συνέχεια των εξετάσεων.

ΣΣΑΣ/Τμήμα Επιλογής Σπουδαστών - Τηλ. 2310962177, 2310962191

Συνημμένα     katastasi_dekton_ypopsifion.pdf     programma_pke_2016.pdf 


ΣΑΝ

Στις παρακάτω καταστάσεις, περιέχονται τα ονόματα των δεκτών και απορριπτέων για τις προκαταρκτικές εξετάσεις(ΠΚΕ) της ΣΑΝ, Έτους 2016.

katastasi_dekton_ypopsifion_pke_san_etoys_2016.pdf

katastasi_aporripteon_ypopsifion_pke_san_etoys_2016.pdf 

Στα επισυναπτόμενα αρχεία περιέχονται, το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) της ΣΑΝ έτους 2016, καθώς και οι ομάδες κατανομής των υποψηφίων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

1. Στην ομάδα Α, περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι του νομού Αττικής.

2. Στην ομάδα Β, περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι όλων των υπόλοιπων νομών.

3. Την πρώτη ημέρα κάθε ομάδα, παρουσιάζεται στη ΣΑΝ (Στρατόπεδο ''ΣΑΚΕΤΑ Α''  Βύρωνας, Τ.Κ.: 16201) στις 07:00.

4. Οι υποψήφιοι προσερχόμενοι την πρώτη ημέρα στη Σχολή για τις ΠΚΕ, να φέρουν μαζί τους υποχρεωτικά το Δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητας, το Δελτίο Ταυτότητας Υποψηφίου του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και φωτοτυπία της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης που υπέβαλλαν για τη συμμετοχή τους στις Εισαγωγικές Εξετάσεις.

5. Την πρώτη ημέρα των Υγειονομικών Εξετάσεων στο 414 ΣΝΕΝ, θα πρέπει να προσκομίσουν το σύνολο των ιατρικών εξετάσεων που αναγράφονται στην εγκύκλιο, μαζί με το Υπόδειγμα 6. Μη προσκόμιση ΟΛΩΝ των εξετάσεων, αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τη συνέχεια των ΠΚΕ. 

6. Η διεξαγωγή των αθλητικών δοκιμασιών, θα γίνει στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), στη Βάρη Αττικής. Οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν μαζί τους αθλητική φόρμα και αθλητικά παπούτσια. Επιπλέον, όσοι έχουν δηλώσει στην αίτησή τους τις Σχολές ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ και ΣΜΥΝ, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους και μαγιό, καθώς θα εξεταστούν και στην κολύμβηση.

7. Όσοι υποψήφιοι έχουν δηλώσει στην αίτησή τους τη ΣΙ/ΙΠΤ, εφόσον κριθούν κατάλληλοι στις ΠΚΕ της ΣΑΝ, συμπεριλαμβανομένης και της κολύμβησης, θα υποβληθούν από 6/7/2016 έως 11/7/2016 , σε επιπλέον ψυχομετρικές δοκιμασίες και ιατρικές εξετάσεις, που προβλέπονται για τους ιπτάμενους υποψήφίους. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να κρατήσουν αντίγραφα του Υποδείγματος 6 και των ιατρικών εξετάσεων.

8. ΟΙ υποψήφιοι με Σχολή 1ης προτίμησης τη ΣΑΝ, που λόγω ΕΠΑΛ Α΄, απορρίπτονται από τα ΑΣΕΙ αλλά έχουν δηλώσει Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), θα περάσουν ΠΚΕ στη ΣΑΝ.

Συνημμένα     programma_pke_2016.pdf     omada_a.pdf     omada_v.pdf


ΣΜΥ

Δημοσίευση Προγράμματος Προκαταρκτικών Εξετάσεων και Δεκτών Υποψηφίων για την εισαγωγή σπουδαστών σε ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ για το ακαδ. έτος 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ των Προκαταρκτικών εξετάσεων (σε ποιαομάδα ανήκετε- πότε παρουσιάζεστε - που παρουσιάζεστε)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ των υποψηφίων που κατέθεσαν δικαιολογητικά στη ΣΜΥ στην οποία εμφανίζεται η ομάδα στην οποία έχουν ενταχθεί για τις προκαταρκτικές εξετάσεις και η ημερομηνία πρώτης παρουσίασης.

Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων 2016

Ονομαστική Κατάσταση Δεκτών Υποψηφίων Ακαδ. Έτους 2016-2017

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως     424 ΓΣΝΕ - Πληροφορίες Πρόσβασης


ΣΜΥΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΠΚΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΚΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΚΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17


Συνίσταται οι υποψήφιοι να έχουν ενημέρωση και από τις Σχολές για τυχόν αλλαγές.


panelladikes24 - panelladikes24 στο facebook


Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Οδηγίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού 2016-2017


Σημειώνονται τα εξής:

- οι αιτήσεις συμμετοχής και τα μηχανογραφικά δελτία των υποψηφίων υποβάλλονται τον Ιούλιο κάθε έτους. 

- δεν έχουν ανακοινωθεί οι ημερομηνίες υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στις συγκεκριμένες εξετάσεις.

Δείτε επίσης:

Ενημέρωση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων Ελλήνων του εξωτερικού στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών

Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων Ελλήνων του εξωτερικού για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών λήγει στις 26 Ιουλίου 2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου).


Ενημέρωση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων Ελλήνων του εξωτερικού στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Σχολών Αξιωματικών και των Σχολών Αστυφυλάκων

Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων Ελλήνων του εξωτερικού για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Σχολών Αξιωματικών και των Σχολών Αστυφυλάκων λήγει στις 29 Ιουλίου 2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου).
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.