Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1920/2014 η υπουργική απόφαση Φ.151/110270/Β6/15-7-2014 σχετικά με την Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Από την έκδοση της παρούσας καταργείται η με αριθμ. Φ.151/102875/Β6/25-7-2013 (δείτε εδώ) υπουργική απόφαση.


Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015

Δείτε το ΦΕΚ Β΄ 1938/2014 με την απόφαση ''Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015''.


Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

Δείτε το ΦΕΚ με τη διάταξη του υπουργείου Παιδείας για την προαγωγή των μαθητών Λυκείου

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 149/2014 ο νόμος 4275/2014 ''Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις'', στο άρθρο 11 του οποίου περιλαμβάνεται η διάταξη του υπουργείου Παιδείας για την προαγωγή των μαθητών Λυκείου.Μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων στα Μηχανογραφικά Δελτία ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2014 έως και την Τετάρτη 16/7/2014

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων επισημαίνεται ότι χθες, Δευτέρα 14-7-2014 έληξε η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικών δελτίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Η δήλωση προτιμήσεων κάθε υποψηφίου στο μηχανογραφικό δελτίο, το οποίο υποβλήθηκε μέσω διαδικτύου, αντιπροσωπεύει την αυθεντική έκφραση της θέλησής του, η οποία είναι οριστική, και μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση ή η τροποποίησή του.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Φ.253/21812/Β6/15-2-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 358Β΄/2013) μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και εντός καθοριζόμενου χρονικού διαστήματος, επιτρέπεται μόνο η μερική ή ολική ανάκληση της δήλωσης προτιμήσεων.

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, ορίζεται προθεσμία ως και την Τετάρτη 16/7/2014, μέσα στην οποία υποψήφιοι που υπέβαλαν εμπρόθεσμα το μηχανογραφικό τους δελτίο, μπορούν να ζητήσουν μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων. Δηλαδή, με αίτηση-υπεύθυνη δήλωση οι υποψήφιοι, μπορούν να ζητήσουν ΜΟΝΟ να διαγραφεί κάποια/κάποιες από τις προτιμήσεις τους και όχι βέβαια να αλλάξουν τη σειρά των προτιμήσεων ή να προσθέσουν νέες προτιμήσεις.

Για την υλοποίηση της διαδικασίας, όσοι υποψήφιοι τυχόν επιθυμούν μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων, πρέπει να υποβάλουν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα. Η μορφή της υπεύθυνης δήλωσης δίνεται με το συνημμένο υπόδειγμα και θα πρέπει μέχρι και την Τετάρτη 16/7/2014 (ημερομηνία ταχυδρομικής σήμανσης) να αποσταλεί α) και με ΦΑΞ στον αριθμό 2103442098 και β) με ταχυμεταφορά (courier),στην ταχυδρομική διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων, Αν. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, ΤΚ 15180, γραφείο 0082. Για το συνημμένο υπόδειγμα, πατήστε εδώ.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι οριστική και μετά την παρέλευσή της δεν θα γίνει δεκτή καμία αλλαγή στα μηχανογραφικά δελτία. Η εφαρμογή θα κλειδώσει και θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική επεξεργασία των μηχανογραφικών δελτίων. Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο θα έχουν πλέον πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, μόνο για να βλέπουν την οριστικοποιημένη μορφή του μηχανογραφικού δελτίου, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.

Για το υπόδειγμα της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ.


Εκδόθηκε το ΦΕΚ με τη διάταξη για το εισοδηματικό κριτήριο για τις μετεγγραφές φοιτητών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 147/2014 ο νόμος 4274/2014 ''Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις'', στο άρθρο 47 του οποίου περιλαμβάνεται η διάταξη του υπουργείου Παιδείας για τις μετεγγραφές φοιτητών. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή δικαιούχοι μετεγγραφών (εκτός των όσων αναφέρονται στο νόμο 4264/2014) είναι όλοι οι επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2014 και το ετήσιο εισόδημα του δυνητικά δικαιούχου και των μελών της οικογένειάς του δεν ξεπερνά το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ κατά κεφαλή. 

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των μεταφερομένων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού των εισακτέων ανά σχολή ή τμήμα. Δηλαδή μπορεί κάποιος δικαιούχος να μην μπορέσει τελικά να πάρει τη μετεγγραφή που έχει αιτηθεί αν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των θέσεων.


Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

Συνέντευξη Υπουργου Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Λοβέρδου στο newsit

Δείτε τι δήλωσε ο υπουργός Παιδείας κ. Λοβέρδος για τις μετεγγραφές φοιτητών

«Κατ' αρχάς σήμερα είναι η τελευταία μέρα και της κατάθεσης και της οριστικοποίησης των επιλογών που κάνουν οι υποψήφιοι. Τα λέει αυτά σε μια ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας, ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Κυριαζής το πρωί στη ΝΕΡΙΤ έδωσε και τις τελευταίες δημόσιες διευκρινίσεις. Απ’ ό,τι μ’ ενημέρωσε σήμερα, πρωί Δευτέρας, το 75% των υποψηφίων είχε καταθέσει τις επιλογές του και το βράδυ αργά τελειώνουμε και δεν προτιθέμεθα να δώσουμε καμία παράταση.

Μου έλεγαν ορισμένοι δημοσιογράφοι που δεν ξέρουν τα θέματα και που δεν ασχολούνται με τα θέματα της παιδείας, ότι δήθεν έπρεπε να εκδώσουμε μια Υπουργική Απόφαση, που ο νόμος ορίζει πως εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας για ν’ αποσαφηνιστούν τα θέματα των μετεγγραφών. Λάθος. Μην παρασύρεται κανείς απ’ αυτό.

Το ποιος δικαιούται μετεγγραφής το λέει ο νόμος. Κανένας Υπουργός δε μπορεί να το πει, θα ήταν αντισυνταγματικό και παράνομο. Ο νόμος, η απόφαση της Ελληνικής Βουλής τα ρυθμίζει αυτά και ο νόμος ψηφίστηκε στις 4 Μαΐου του 2014, δηλαδή πριν από λίγο καιρό και ήταν υπερβολικά γενναιόδωρος. Έδωσε μετεγγραφή περίπου σε όλους. Κράτησε μόνο μια κατηγορία, τους φτωχούς συμπολίτες μας και έτσι τον συμπληρώσαμε εμείς προσθέτοντας μια ρύθμιση που υπήρχε πρόπερσι και η οποία δε θα προκαλέσει σεισμό στα Πανεπιστήμια διότι θα αφορά λίγους ανθρώπους.

Γιατί αυτή η ρύθμιση και όριζε και ορίζει ότι τα Πανεπιστήμια απ’ αυτούς τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα, θα δέχονται μόνο ένα 10%. Η ρύθμιση όμως του Μαΐου δεν έχει όρια και μάλιστα, όπως είναι διατυπωμένη η διάταξη, δίνει δικαίωμα. Όχι τη δυνατότητα αλλά δικαίωμα, σε κάθε έναν που υπάγεται στις προβλέψεις της να μπορεί να πάρει μετεγγραφή στο τμήμα που βρίσκεται κοντά στο σπίτι του.

Ποιοι είναι οι άνθρωποι που το δικαιούνται; Τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών, οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι, χωρίς, ξαναλέω, όριο οικονομικό, χωρίς κανένα κριτήριο που να ελαττώνει τον αριθμό, ή τα τέκνα ασθενών, αναπήρων με αναπηρία πάνω από 67% και οι ανάπηροι με αυτά τα προβλήματα, οι οικογένειες των θυμάτων τρομοκρατίας, οι οικογένειες που έχουν παιδί που σπουδάζει ήδη σε άλλη πόλη, δηλαδή ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός.

Η Βουλή αυτά τα ψήφισε προεκλογικά και με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Θα ήταν αδύνατον εμείς ως νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, μετά τις ευρωεκλογές να σχετικοποιούσαμε τις ρυθμίσεις της Βουλής διότι θα σκέφτονταν οι άνθρωποι ότι έγιναν προεκλογικά ως τέχνασμα. Και δε μπορούσε να γίνει αυτό. Πράγματι ο νόμος όμως, ρυθμίζει αφού δίνει το δικαίωμα στις κατηγορίες που σας είπα, ότι τα τμήματα θα παίρνουν τις σχετικές αποφάσεις.

Και η δική μας Υπουργική απόφαση θα λύνει θέματα λεπτομερειών τεχνικών όμως, πού θα κάνεις την αίτηση, πότε θα πρέπει να σου απαντήσει το τμήμα του οικείου Πανεπιστημίου, τέτοια θέματα, μικρά, λεπτομερειών. Αυτή η απόφαση θα βγει αργότερα, αφού δούμε ποιοι έχουν μπει στα Πανεπιστήμια, πόσοι θα εκδηλώσουν διάθεση μετεγγραφής. Αυτή η απόφαση δηλαδή είναι μια απόφαση μετά την κατάθεση των μηχανογραφικών.

Κακώς λοιπόν κάποιοι δημοσιογράφοι τη συνέδεαν με τα σημερινά. Και αν κάποιος θέλει από μένα ν’ ακούσει μια αλήθεια, η δική μου αλήθεια περιορίζεται να είναι η αναπαραγωγή των όσων ο νόμος σήμερα ρυθμίζει και τα οποία κανένας Υπουργός δε μπορεί ν’ αλλάξει γιατί η Βουλή τα ψήφισε και αυτά που ο νόμος σήμερα ρυθμίζει, είναι, επαναλαμβάνω και κλείνω, το δικαίωμα και όχι η δυνατότητα των όσων κατηγοριών προβλέπει το άρθρο 53 του νόμου περί λαϊκών αγορών γιατί εκεί μπήκε, μια πολύ μεγάλη τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας από 16 άρθρα τότε, που δίνει, επαναλαμβάνω, δικαίωμα και όχι δυνατότητα στους ανθρώπους που υπάγονται στις κατηγορίες του. Κι επαναλαμβάνω ότι ουδείς μπορεί να την πάρει πίσω. Μόνο η Βουλή μπορεί να την πάρει πίσω.

Έκαναν αρκετοί Βουλευτές τις σκέψεις, να πάμε και λίγο πίσω, δηλαδή, αφού ισχύει για την ακαδημαϊκή περίοδο 2014-15 δεν είναι αδικία να μην ισχύσει και για την περίοδο 2013-14; Οι συνάδελφοι Βουλευτές που μου έκαναν αυτή την πρόταση πήραν την απάντησή μου, που είχε ως εξής: Να δούμε πόσος θα είναι ο αριθμός, ας πάμε να κάνουμε πρώτα τους υπολογισμούς στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων την άλλη εβδομάδα και εάν, παρά τα όσα λέγονται από τα Πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ και εμάς ο αριθμός είναι πολύ μικρότερος, να εξετάσουμε και άλλες περιπτώσεις.

Σίγουρα όμως θα εξετάσουμε μια πρόταση που έκανε ο Υπουργός κ. Τασούλας και τη βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, για τα περιφερειακά Πανεπιστήμια μεταξύ τους, να ισχύει η μετεγγραφή από περιφερειακό σε περιφερειακό, ίσως μ’ εξαίρεση την Πάτρα, ακόμα κι όταν δεν υπάρχει αμοιβαία μετεγγραφή, το οποίο θεσπίστηκε με την τροπολογία που εγώ εισήγαγα, με την οποία δίνεται η δυνατότητα για αμοιβαία μετεγγραφή π.χ. από το Δημοκρίτειο στην Κρήτη και από την Κρήτη στο Δημοκρίτειο».


Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ στη ΝΕΡΙΤ

Σε συνέντευξη του ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΙΘ στη ΝΕΡΙΤ, μίλησε για:

Για τις μετεγγραφές
Το θέμα των μετεγγραφών είχε ξεκαθαρίσει από τον Μάιο μήνα όπου στον Νόμο 4246/2014 δίνεται δικαίωμα ελεύθερων μετεγγραφών σε κάποιες κατηγορίες πολιτών (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, πολύδημα τέκνα, παιδιά ορφανών οικογενειών κτλ) όπως προβλέπεται στο Νόμο. Αυτή η διάταξη ισχύει κανονικά και δεν την πείραξε καθόλου το Υπουργείο. Έρχεται ο Υπουργός Παιδείας και προσθέτει ακόμα μία κατηγορία και είναι η ίδια διάταξη που ίσχυε και πέρυσι δηλαδή 9.000 κατά κεφαλήν εισόδημα, άρα μιλάμε για οικονομικά κριτήρια. Το μόνο που υπάρχει είναι ότι έχουμε σ αυτήν την κατηγορία ένα 10% στον αριθμό των εισακτέων.
Οι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κτλ είναι στο Νόμο του Μαΐου άρα δικαιούνται κανονικά μετεγγραφής. Επιπλέον, όσοι έχουν 9.000 κατά κεφαλήν εισόδημα δικαιούνται επίσης μετεγγραφής. Αυτό είναι το πλαίσιο που ισχύει για τις Μετεγγραφές.
Κακώς γίνεται μπλέξιμο με την Υπουργική Απόφαση που βγαίνει κάθε χρόνο γιατί αυτή έχει να κάνει με το διαδικαστικό κομμάτι, δικαιολογητικά που χρειάζονται, πότε, πού θα υποβληθούν κτλ. Αυτό θα ανακοινωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Δεν θα αλλάξει κάτι στη νομοθεσία.
Ο Νόμος ισχύει και είναι ο Νόμος του Μαΐου συν την προσθήκη που προείπα.

Τι πρέπει να προσέχουν τα παιδιά στα Μηχανογραφικά τους
Πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 12.00 την νύχτα. Η ροή που είχαμε ήταν αρκετά καλή μέχρι χτες το βράδυ. Να σας δώσω ένα νούμερο, μέχρι και χτες είχανε οριστικοποιήσει Μηχανογραφικά πάνω από 75.000 και πιστεύω ότι σήμερα θα υποβάλλουν και θα οριστικοποιήσουν και οι υπόλοιποι 30.000.
Η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας όσον αφορά στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού είναι να συμπληρώσουν με βάση το ποια Σχολή τους ενδιαφέρει και όχι το τι θα κάνουν αργότερα.
Οι Πρυτάνεις αντιδρούν για το μεγάλο φόρτο που θα δεχτούν τα Πανεπιστήμια, και ειδικά τα κεντρικά, διότι θα είναι αυτά που θα δεχτούν και το μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών από μετεγγραφή. Θα κοιτάξουμε σε συνεργασία μαζί τους, να δούμε πως θα ξεπεράσουμε αυτό το θέμα, γιατί όντως θα υπάρξει πρόβλημα.

Για την έναρξη της σχολικής χρονιάς
Πραγματικά φέτος θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα με τα κενά στα σχολεία.
Είναι ένα ζήτημα που έχει προκύψει λόγω των αθρόων συνταξιοδοτήσεων των εκπαιδευτικών και ο αριθμός των αναπληρωτών που «κόπηκαν». Όντως ο αριθμός των αναπληρωτών που έχουμε δεν επαρκεί και προσπαθούμε με διαφόρους τρόπους να βρούμε μία λύση στο πρόβλημα. Πιστεύω τις επόμενες εβδομάδες να το έχουμε τακτοποιήσει. Ήδη έχουμε επαφές και με τα συναρμόδια υπουργεία (Οικονομικών και Μεταρρύθμισης) για να δούμε πως θα αντιμετωπίσουμε το θέμα. Γίνονται πάντως όλες οι προσπάθειες για να μην έχουμε κενά και με βασική ενέργεια την αύξηση του αριθμού των αναπληρωτών.

Για τις αλλαγές στις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών
Όπως ανέφερε και ο Υπουργός θα μία μεταβολή για το πώς θα προσληφθούν κυρίως στις απομακρυσμένες περιοχές όπου υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και απροθυμία για τους αναπληρωτές να πάνε στα σχολεία αυτά. Θα κοιτάξουμε να υπάρξει επαναφορά του κριτηρίου της εντοπιότητας.

Για την Τράπεζα Θεμάτων
Έχει γίνει μία σύγχυση. Ήταν δύο νέα πράγματα που τέθηκαν στην Α Λυκείου για πρώτη φορά. Απ την μία η Τράπεζα θεμάτων και από την άλλη ο νέος τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας για την προαγωγή των μαθητών. Είναι δύο πράγματα που δεν συνδέονται. Εκεί υπήρξε ο αιφνιδιασμός. Όμως υπήρξε νομοθετική παρέμβαση στη Βουλή, που υποστήριξε ο κ. Δερμετζόπουλος, και για φέτος θα εξομαλυνθεί η κατάσταση.


Λήξη προθεσμίας υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου 2014

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων επισημαίνεται ότι η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου λήγει σήμερα Δευτέρα 14-7-2014 στις 12:00 τα μεσάνυχτα.

Η πλειοψηφία των αναμενόμενων υποψηφίων έχει ήδη οριστικοποιήσει το Μηχανογραφικό Δελτίο, γεγονός στο οποίο συνέβαλε η συνεισφορά των καθηγητών των Λυκείων τα οποία παρέμειναν αρκετές ημέρες ανοιχτά για την υποστήριξη των υποψηφίων.

Δεδομένου όμως ότι υπάρχουν και υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει πρόχειρο Μηχανογραφικό Δελτίο αλλά δεν έχουν προχωρήσει στην οριστικοποίησή του, παρακαλούνται να προβούν άμεσα στην οριστικοποίηση και να μην περιμένουν την εκπνοή της προθεσμίας.

Επισημαίνεται ότι αποδεικτικό της οριστικοποίησης του Μηχανογραφικού Δελτίου είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου, ο οποίος θα πρέπει να φαίνεται πάνω στην πρώτη σελίδα του οριστικοποιημένου Μηχανογραφικού Δελτίου.