Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

Ανακοίνωση βαθμών επίδοσης υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ 2014

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου http://exams.it.minedu.gov.gr/tefaa από σήμερα, 31/07/2014, αναρτώνται οι βαθμοί επίδοσης στις πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ. Βαθμός επίδοσης είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τριών, κατ’ ανώτατο όριο, αγωνισμάτων στα οποία συμμετείχαν και ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τους βαθμούς επίδοσής τους με τον Κωδικό Εξετάσεων και τα αρχικά των ονομαστικών στοιχείων τους (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο).


Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Μετεγγραφές φοιτητών: Όχι σε περσινούς επιτυχόντες - Θα παίρνουν μετεγγραφή όλοι οι δικαιούχοι

Δείτε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την ομιλία του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Λοβέρδου, στη διαρκή επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής

- Το «δικαιούνται μεταγραφής» σημαίνει ότι η απόφαση του Τμήματος είναι μια διαπιστωτική. Δηλαδή, «διαπιστώνω ότι νομίμως ζητάς, διότι πράγματι συντρέχουν οι προϋποθέσεις και, άρα, διαπιστώνω τη μεταγραφή σου και σε εγγράφω στο Τμήμα μου».

- Δεν γίνεται να το εφαρμόσουμε και αναδρομικά για τους επιτυχόντες πέρυσι.

Δείτε εδώ όλη την ομιλία.


Λειτουργία τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου

Για δείτε την υπουργική απόφαση πατήστε εδώ.

Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

Κατατέθηκε προς ψήφιση η τροπολογία για τους επιτυχόντες των Αστυνομικών Σχολών 2014 - Οι Αστυνομικές Σχολές θα υπάρχουν και στο Μηχανογραφικό Δελτίο 2015

Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείο Εθνικής Άμυνας ''Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις'' στο οποίο συμπεριλήφθηκε και η τροπολογία του υπουργείου Δημόσιας Τάξης με αριθμό 1594/16-21.7.2014 ''Εισαγωγή ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας'' και η οποία ορίζει τα εξής:

α. Οι επιτυχόντες των εξετάσεων εισαγωγής ιδιωτών στις σχολές Αστυνομίας του σχολικού έτους 2012-2013 θα εγγραφούν στις οικείες σχολές το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

β. Κατά τα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-2015 οι εξετάσεις εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και Αξιωματικών θα πραγματοποιηθούν κανονικά και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες σχολές το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Πατήστε εδώ για να δείτε την τροπολογία.

Η συζήτηση στη Βουλή για το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου θα γίνει την Πέμπτη 24/7/2014.


Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων για τις Αστυνομικές Σχολές 2014

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ.


Εισαγωγή Αθλητών με διακρίσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των Αθλητών με διακρίσεις, καλούνται - εφόσον το επιθυμούν - να καταθέσουν από την 1η έως και τη 10η Σεπτεμβρίου 2014, αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Οι προϋποθέσεις εισαγωγής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής τους καθώς και οι σχετικές λεπτομέρειες της διαδικασίας αναφέρονται στη με αριθ. πρωτ. Φ.151/115808/Β6/23.07.2014 εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΩΑΘ89-4ΛΠ ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά την εγκύκλιο και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, να εκτυπώσουν και να συμπληρώσουν το υπόδειγμα του έντυπου αίτησης και την υπεύθυνη δήλωση και μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά να τα αποστείλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τη 10η Σεπτεμβρίου (10η Σεπτεμβρίου καταληκτική ημερομηνία ταχυδρομικής σήμανσης), αποκλειστικά και μόνο στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων
Ανδρέα Παπανδρέου 37 - Τ.Κ. 15180 - Μαρούσι
Γραφείο 0091, με την ένδειξη « Επιτροπή Επιλογής Αθλητών»

Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ.Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Αποτελέσματα ΠΚΕ για τις Στρατιωτικές Σχολές 2014

ΣΣΕ     ΣΝΔ     ΣΜΥΝ     ΣΑΝ     

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΣΣΑΣ
Ανακοινώνονται οι καταστάσεις απορριπτέων - διακοψάντων που εξετάστηκαν έως 22/07/2014:

Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015

Δείτε το ΦΕΚ Β΄ 1946/2014 με την απόφαση ''Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015''.

Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1920/2014 η υπουργική απόφαση Φ.151/110270/Β6/15-7-2014 σχετικά με την Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Από την έκδοση της παρούσας καταργείται η με αριθμ. Φ.151/102875/Β6/25-7-2013 (δείτε εδώ) υπουργική απόφαση.


Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015

Δείτε το ΦΕΚ Β΄ 1938/2014 με την απόφαση ''Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015''.