Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Τι αναφέρει η διάταξη για τους επιλαχόντες στις Στρατιωτικές Σχολές

Αποτέλεσμα εικόνας για επιλαχόντες στις Στρατιωτικές ΣχολέςΜετά από πολλές ερωτήσεις αναγνωστών του panelladikes24 σχετικά με τους επιλαχόντες των Στρατιωτικών Σχολών σας παρουσιάζει το καθεστώς που ισχύει.

Ν. 4361/2016 - Άρθρο 23 - Επιλαχόντες ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ

1. Η παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α' 38) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Αν εντός διμήνου από την αρχική, ανά κατηγορία εισακτέων, ημερομηνία κατάταξης στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), υπάρχουν κενές θέσεις λόγω μη προσέλευσης των εισακτέων που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο πίνακα ή λόγω παραίτησης ή απομάκρυνσης ή αποχώρησής τους από τις ίδιες σχολές για οποιονδήποτε λόγο, εισάγονται σε αυτές για την πλήρωση των κενών θέσεων ισάριθμοι, ανά κατηγορία, υποψήφιοι κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, βάσει των αποτελεσμάτων που κυρώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ).»

2. Στο άρθρο 11 του ν. 3648/2008 προστίθενται παράγραφοι 6, 7 και 8 ως εξής:

«6. Εφόσον οι εισαγόμενοι με την ως άνω διαδικασία δεν προσέλθουν για κατάταξη ή απομακρυνθούν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο από τις παραπάνω σχολές, εισάγονται προς πλήρωση των κενών θέσεων που προκύπτουν νέοι επιλαχόντες με την ίδια διαδικασία, μέχρι την οριστική πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν, εντός ενός μήνα από την ημερομηνία απομάκρυνσης ή αποχώρησης του εισαγομένου, τη θέση του οποίου καλείται να καλύψει, σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου έτους της αρχικής κατάταξης.

7. Εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις ειδικών κατηγοριών, των οποίων η πλήρωση δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής σειράς με την ίδια διαδικασία και εντός της ίδιας χρονικής προθεσμίας.

8. Για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων, ως «ΑΣΕΙ» νοούνται οι Σχολές που αναφέρονται στην περίπτωση ε΄ του άρθρου 1 του ν. 3883/2010 (Α' 167) και ως «ΑΣΣΥ» οι Σχολές που αναφέρονται στην παράγραφο στ' του άρθρου 1 του ίδιου νόμου.»
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Βάσεις Αθλητών 2016 - Σύντομα οι εξελίξεις σχετικά με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Αποτέλεσμα εικόνας για Βάσεις Αθλητών 2016 - Σύντομα οι εξελίξεις σχετικά με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτωνΤα αποτελέσματα για την εισαγωγή Αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 αναμένονται να ανακοινωθούν σύντομα ώστε να λήξει η αγωνία πολλών υποψηφίων και των οικογενειών τους.

Η ψήφιση της τροπολογίας για αύξηση του ποσοστού των εισακτέων (θα έχει μόνιμο χαρακτήρα) από τη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν ένα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή και πλέον μετά και τη δημοσίευση του νόμου με την παραπάνω τροπολογία στο ΦΕΚ Α΄ 199/2016, έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες νομικές ρυθμίσεις και απομένει η τελική επεξεργασία των στοιχείων από το ΥΠΠΕΘ.

Το panelladikes24 παρακολουθεί το θέμα και θα ενημερώσει για οποιαδήποτε εξέλιξη.
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

eisaypopsΑπό 11/11 έως 28/11 η κατάθεση των δικαιολογητικών - Ποιες οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι - Ποιες είναι οι 68 παθήσεις για τη συγκεκριμένη κατηγορία

Δημοσιεύτηκε από το ΥΠΠΕΘ, η εγκύκλιος που καθορίζει τις διαδικασίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους υποψήφιους που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και επιθυμούν να εισαχθούν σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ορισμένο αριθμό θέσεων, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, να απευθυνθούν σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό διαπίστωσης Πάθησης.

Υποψήφιοι μπορεί να είναι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, κάτοχοι τίτλου απόλυσης Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της ημεδαπής ή Έλληνες κάτοχοι τίτλου απόλυσης ξένου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής.

Οι εν λόγω υποψήφιοι καταθέτουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές στην αποκλειστική προθεσμία από Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 έως και Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016.

Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο, τον πίνακα με τις 68 παθήσεις που εντάσσουν υποψήφιο στη συγκεκριμένη κατηγορία, τα νοσοκομεία όπου θα λειτουργήσουν οι Ειδικές Επιτροπές και το έντυπο της αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

Ρυθμίσεις θεμάτων μετεγγραφών φοιτητών ειδικών κατηγοριών

Αποτέλεσμα εικόνας για Ρυθμίσεις θεμάτων μετεγγραφών φοιτητών ειδικών κατηγοριώνΣτο Νομοσχέδιο για τη σύσταση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) ψηφίστηκε από τη Βουλή και μια τροπολογία με συμπληρωματικές ρυθμίσεις για θέματα μετεγγραφών Α.Ε.Ι.

Πιο συγκεκριμένα,

με τη συγκεκριμένη ρύθμιση συμπληρώνονται οι ισχύουσες για τις μετεγγραφές φοιτητών των ΑΕΙ διατάξεις, για να καταστεί δυνατή η άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή της διαδικασίας των μετεγγραφών.

Ειδικότερα, με αυτή τη διάταξη καθορίζεται σε 10% το ποσοστό των δικαιούμενων μετεγγραφής Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

Με την ίδια διάταξη χορηγείται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να ρυθμίσει με την έκδοση σχετικής απόφασης τα θέματα μετεγγραφών των ειδικών κατηγοριών των δικαιούμενων μετεγγραφής φοιτητών.

Πρώτον, των τέκνων θυμάτων της τρομοκρατίας. Δεύτερον, των φοιτητών που έχουν αναπηρία σωματική, διανοητική ή ψυχική 67% και άνω πιστοποιούμενη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας. Τρίτον, των φοιτητών που κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας και, τέταρτον, των φοιτητών κυπριακής καταγωγής και των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής.

Δείτε εδώ το ψηφισθέν νομοσχέδιο με αριθμό ΦΕΚ Α΄ 199/2016.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Αποτέλεσμα εικόνας για Πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018Δείτε την εγκύκλιο που έχει σκοπό να ενημερώσει τους υποψηφίους για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σχετικά με την απόκτηση πιστοποιητικού αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Με το πιστοποιητικό αυτό και τα επιπλέον δικαιολογητικά οι υποψήφιοι θα μπορούν να υπαχθούν: 

α) σε κάποιες από τις υποκατηγορίες των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για προφορική ή γραπτή εξέταση στις πανελλαδικές εξετάσεις και 

β) ως πάσχοντες από κάποιες από τις παθήσεις της κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5%. 

Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Μετεγγραφές Φοιτητών 2016 - Λίγες ώρες ακόμα για τις αιτήσεις - Λίγες μέρες ακόμα για τα αποτελέσματα

Αποτέλεσμα εικόνας για αποτελεσματα μετεγγραφες φοιτητων 2016 μορια- Λίγες ώρες απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις Μετεγγραφές Φοιτητών 2016 καθώς έως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 20 Οκτωβρίου 2016 έχει οριστεί η καταληκτική ημερομηνία, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εισέρχονται στην εφαρμογή και να υποβάλλουν την αίτησή τους.

- Επίσης, σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί από το ΥΠΠΕΘ, εντός λίγων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφής.

- Το panelladikes24 παρακολουθεί το θέμα και θα ενημερώσει για οποιαδήποτε εξέλιξη.

Δείτε εδώ όλα τα νέα για τις Μετεγγραφές Φοιτητών.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Οι αλλαγές στο Λύκειο δεν αφορούν τους μαθητές που φοιτούν τώρα στο Λύκειο

Αποτέλεσμα εικόνας για Οι αλλαγές στο Λύκειο δεν αφορούν τους μαθητές που φοιτούν τώρα στο ΛύκειοΟ Υπουργός Παιδείας κ. Φίλης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ, ανέφερε ότι οι αλλαγές που θα προωθηθούν από το Υπουργείο για την αναμόρφωση του Λυκείου δε θα επηρεάσουν τους μαθητές που φοιτούν αυτή τη στιγμή στο Λύκειο.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.


Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Παιδαγωγικές σπουδές σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία και κατάργηση του 4ου Ε.Π. προτείνουν οι πρυτάνεις

Αποτέλεσμα εικόνας για Παιδαγωγικές σπουδές σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία και κατάργηση του 4ου Ε.Π. προτείνουν οι πρυτάνειςΔείτε τι αποφάσισε η 82η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ των Ελληνικών Πανεπιστημίων στη συνεδρίασή της, του Σαββάτου 15ης Οκτωβρίου 2016, για τις Εισαγωγικές εξετάσεις για τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών.

Λαμβάνοντας υπόψη α) τη διεπιστημονικότητα των γνωστικών αντικειμένων στην εκπαίδευση και β) την εκ του αποτελέσματος ανεπιτυχή κατανομή των επιστημονικών πεδίων στο μηχανογραφικό δελτίο των υποψηφίων, που έχουν ως συνέπεια και την περαιτέρω υποβάθμιση του ρόλου και του επαγγέλματος της/του εκπαιδευτικού, θεωρούμε ότι επιβάλλεται η άμεση ένταξη των Παιδαγωγικών Τμημάτων σε όλα τα επιστημονικά πεδία και η κατάργηση του 4ου πεδίου.Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο που αφορά την αύξηση των θέσεων για τους Αθλητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Αποτέλεσμα εικόνας για Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο που αφορά την αύξηση των θέσεων για τους ΑθλητέςΨηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το Νομοσχέδιο για τη σύσταση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), στο οποίο συμπεριλήφθηκε (στο άρθρο 17) και η τροπολογία για την αύξηση του ποσοστού των θέσεων που δίνεται στους αθλητές/τριες από 3% σε 4,5% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή στα ΑΕΙ. 
Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του panelladikes24.